Gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh

Gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh.
Để động viên cho các em học sinh và giáo viên ngày 16 tháng 11 năm 2015 Trung tâm đã tổ chức gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh.


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu