KẾ HOẠCH Triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008-2013

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013 như sau:


 

Xem chi tiết trong file đính kèm tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu