Trường học thân thiện tại Singapore 

Trong số các quốc gia thuộc khu vực, Singapore có nền giáo dục được xem là toàn diện và phát triển nhất Đông Nam Á. Bên cạnh trang bị cho học sinh các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chương trình chính khoá, các trường học của Singapore cũng có rất nhiều hình thức tổ chức hoạt động ngoại...

 

Công ước về Quyền Trẻ em – Nhìn từ góc độ giáo dục  

Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em đưa ra danh sách tối thiểu các nghĩa vụ của Nhà nước đối với trẻ em; tuy nhiên, danh sách này cũng chính là cơ sở để khuyến khích chúng ta xem xét ứng dụng rộng rãi hơn ngoài phạm vi danh sách tối thiểu các quyền được quy định cụ thể.

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cự  

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2009-2013

CHỈ THỊ Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013  

Cùng với các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào...

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013  

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2009-2013.