Kế hoạch công tác tháng của tổ Tự nhiên và Công đoàn TTGDTX Đống Đa năm học 2011 - 2012


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TỔ TỰ NHIÊN

Năm học 2011 - 2012

Thời gian

Công việc

 

 

8/2011

1. Tham dự lớp bồi dưỡng giáo viên hè do Sở tổ chức.

2. Ôn tập cho học sinh, học viên thi lại.

3. Hoàn thiện học bạ cho học sinh, học viên sau thi lại.

4. Điều tra nhu cầu học tập trong cộng đồng; xuống phường làm công tác tuyển sinh.

5. Học tập nhiệm vụ đầu năm học.

 

 

 

9/2011

1. Dự khai giảng năm học mới 2011 - 2012.

2. Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

3. Hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức bồi dưỡng học sinh, học viên giỏi giải máy tính cầm tay.

5. Hướng dẫn học sinh làm đơn dự thi nghề phổ thông.

6. Đăng kí các danh hiệu thi đua.

10/2011

1. Dự hội nghị viên chức năm học 2011 - 2012.

2. Tham gia khai mạc “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

3. Dự chuyên đề phòng cháy chữa cháy.

4. Chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay.

5. Dự khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

6. Sinh hoạt chuyên môn..

11/2011

1. Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng  ngày Nhà giáo Việt Nam

2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

3. Dự giờ, thăm lớp.

4. Rút kinh nghiệm các tiết dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

5. Bình bầu thi đua.

12/2011

1. Dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Ôn tập , kiểm tra đánh giá học kì I. Tổ chức kiểm tra học kì I.

4. Tổ chức thi học sinh giỏi các môn : Toán, Lí, Hóa, Sinh lớp 12 để chọn đội tuyển dự thi Thành phố.

5. Làm học bạ cho học sinh lớp 9 để chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp BTTHCS lần 2.

6. Bình bầu thi đua.

1/2012

1. Sơ kết học kì I.

2. Phụ đạo cho học sinh yếu kém.

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 dự thi Thành phố.

4. Hướng dấn học sinh làm đơn dự thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

5. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức cho học sinh, học viên tham quan

6. Bình bầu thi đua.

2/2012

1. Dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tham gia ngày hội Văn hóa thể thao theo cụm do Sở tổ chức.

4. Bình bầu thi đua.

3/2012

1. Tham  dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố  (môn Sinh).

2. Tham gia thi học sinh, học viên giỏi Thành phố các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh.

3. Phát động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Thạm gia Hội chợ CNTT do Sở GD - ĐT tổ chức.

5 . Bình bầu thi đua.

4/2012

1.Dự chuyên đề hướng dẫn ôn tập đối với 6 môn thi tốt nghiệp.

2. Phụ đạo cho học sinh yếu, kém

3. Ôn tập chương trình lớp 12 chuẩn bị cho thi tốt nghiệp.

4. Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra đánh giá học kì II và cả năm.

5. Hoàn thành hố sơ và các điều kiện dự thi cho học sinh, học viên dự thi tốt nghiệp.

6. Nộp Hồ sơ thi đua, SKKN.

7. Bình bầu thi đua.

5/2012

1. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kì II.

2. Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh, học viên.

3. Kiểm tra hồ sơ và điều kiện dự thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp.

4. Ôn tập cho học sinh, học sinh dự thi tốt nghiệp lớp 12.

5. Xét tốt nghiệp BTTHCS lần 1.

6. Bình bầu thi đua.

7. Dự lễ bế giảng năm học 2011 - 2012.

6/2012

1. Tham gia coi thi tốt nghiệp lớp 12.

2. Tham gia chấm thi tốt nghiệp lóp 12.

3. Tham gia tham quan, nghỉ mát.

7/2012

1.Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở tổ chức

2. Xuống phường làm công tác tuyển sinh.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA CÔNG ĐOÀN TTGDTX ĐỐNG ĐA

Năm học 2011 - 2012 

Thời gian

Công việc

8/2011

1. Phối hợp với chính quyền chuẩn bị các công tác cho Khai giảng năm học và ổn định nền nếp 2 tuần học đầu tiên.

2. Dự Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011 -2012 của Ngành.

3. Họp BCH Công đoàn xây dựng chương trình công tác Công đoàn năm học 2011 - 2012.

9/2011

1. Triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học mới tới cán bộ  - đoàn viên.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp Công đoàn và chính quyền thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

3. Phối hợp với chính quyền tổ chức đăng kí thi đua đầu năm.

4 Phối hợp với chnhs quyền chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức, tổ chức thảo luận các qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế thi đua khen thưởng, qui chế làm việc … của Trung tâm.

10/2011

1. Tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức, hoàn tất công tác đăng kí thi đua tập thể, cá nhân.

2 Tham gia xây dựng chương trình hoạt động cụm Công đoàn.

3. Tổ Chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

4. Tham gia Hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình “ Gia đình nhà giáo tiêu biểu” Thành phố.

11/2011

1. Tham gia ngày Hội giao lưu văn hóa - thể thao cấp cụm và hoạt động chuyên đề chuyên môn trong cụm.

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong CGV - NV.

3. Phối hợp tổ chức Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

12/2011

1. Phối hợp tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cụm.

2. Xây dựng kế hoạch quan tâm đời sống CBGV - NV dịp tết Nhâm Thìn - 2012.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22/12.

4. Tham gia tập huấn Cán bộ Công đoàn cơ sở.

1/2012

1. Tổ chức Hội nghi sơ kết học kì I - triển khai nhiệm vụ học kì II.

2. Phát động thi đua năm 2012 “ Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng Thủ đô và Đất nước đổi mới”.

3. Tiếp tục tham gia hoạt động giao lưu Văn hóa - Thể thao.

4. Tham gia tập huấn Cán bộ Công đoàn cơ sở.

5. Phối hợp tổ chức và tham gia Hội thi GV giỏi cấp Thành phố.

2/2012

1. Tổ chức các hoạt động đầu xuân Nhâm Thìn - 2012.

2. Tham gia ngày Hội giao lưu Văn hóa - Thể thao.

3/2012

1. Phối hợp tổ chức hội giảng cấp trường và tham gia Hội thi GV giỏi cấp Thành phố.

2. Phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động ngày hội CNTT của ngành.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

4. Phối hợp xét SKKN đợt I năm học 2011 - 2012.

4/2012

1. Phối hợp tổ chức ôn tập, thi học kì II, thi Tốt nghiệp.

2. Chuẩn bị báo cáo số liệu báo cáo cụm và Công đoàn ngành.

3. Họp cụm chuẩn bị khảo sát Công đoàn cuối năm các đơn vị.

5/2012

1. Tham gia khảo sát đánh giá cuối năm.

2. Phối hợp thực hiện công tác hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

3. Xây dựng kế hoạch tập huấn hè.

4. Tổng kết năm học, bình xét thi đua, đánh giá xếp loại CĐCS.

5. Hoàn thành danh sách khen thưởng các cấp.

6/2012

1. Nộp báo cáo và số liệu tổng kết năm học, danh sách đề nghị khen thưởng về Công đoàn ngành.

2. Tham gia các công tác về thi tốt nghiệp và tuyển sinh.

7/2012

1. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tham quan, nghỉ mát, giao lưu học tập cho CBGV - NV của đơn vị

2. Tham gia tập huấn, giao lưu, tham quan học tập do Công đoàn ngành tổ chức.

3. Chăm lo thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày 27/7.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Tin mới nhất