Tin mới nhất
Ban Giám đốc Trung tâm:

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

01

Họ và tên: Hoàng Văn Sơn

Năm sinh: 1959

Chức vụ: Giám đốc.

Văn bằng cao nhất: Thạc sỹ Toán học; Cao cấp LLCT; Chuyên viên chính

Thành tích cao nhất: CSTD Thành phố; Bằng khen Thủ tướng

Email: son@gdtxdongda.edu.vn


Danh sách tổ chuyên môn
TT
Họ và tên
Năm
sinh
Chức vụ
Văn bằng cao nhất
Thành tích cao nhất
Ảnh
TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
03
Nguyễn Thị Minh Châu
1969
Tổ trưởng;
Kế toán
Cử nhân
 
04
Đỗ Thị Thu Hằng
Email: hangdo@gdtxdongda.edu.vn                                
1973
Thủ quĩ
Cử nhân
 
05
Phạm Thanh Thủy
1971
Văn phòng
Trung cấp
 
 
06
Bùi Thị Loan Chinh
1982
Thiết bị, Đồ dùng dạy học
Cử nhân
 
07
Trương Thị Như Nguyệt
1988
Y tế
Trung cấp
 
TỔ TỰ NHIÊN
08
Dương Thị Thanh Bình
1977
Chủ tịch CĐ;
Tổ trưởng;
GV Lý
Thạc sỹ
GVDG cấp thành phố(giải Nhất)
09
Đặng Thị Thu
1987
GV Sinh học
Cử nhân
 
10
Trần Trân Trọng
1979
GV Lý
Cử nhân
 
11
Ngô Phương Hải
1984
GV Toán
Cử nhân
 
12
Nguyễn Thị Thanh Hòa
1986
GV Toán
Cử nhân
 
13
Phạm Thị Mai Trang
1979
GV Hóa học
Thạc sỹ
CSTĐ cấp cơ sở
14
Trần Thị Bích Hạnh
1976
GV Hóa học
Cử nhân
 
15
Nguyễn Thị Liên
1986
GV Tin học
Cử nhân
 
16
Dương Thu Trang
1984
GV Tin học
Cử nhân
 
TỔ XÃ HỘI
17
Nguyễn Thị Hằng
1978
Thư ký HĐ;
Giáo vụ ngày;
Tổ trưởng
GV Văn
Thạc sỹ
GVDG cấp thành phố (giải Nhì)
18
Lê Thu Hằng
1978
Tr. ban TTND
GV Văn
Cử nhân
GVDG cấp thành phố (giải Ba)
19
Âu Thị Kim Chi
1977
GV Văn
Cử nhân
 
20
Đỗ Thị Bích Hằng
1978
GV Anh văn
Cử nhân
GVDG cấp thành phố
21
Phạm Dũng
 
GV GDCD
Cử nhân
 
22
Nguyễn Thị Dung
 
GV Lịch sử
Thạc sỹ
 
23
Phí Thuý Nga
  GV Địa    
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG
23
Lương Ngọc Khang
 
GV Lý
 
 
 
24
Đào Nguyên
 
GV Hóa
 
 
 
25
Nguyễn Minh Vỹ
 
GV Lịch sử
 
 
 
26
Hoàng Thị Định
 
GV Địa
 
 
 
27
Đặng Thanh Bình
 
GV Thể dục
 
 
 
28
Lê Kim Quyên
 
GV Toán
 
 
29
Nguyễn Kim Toàn
 
GV Toán
 
 
 
CÂU LẠC BỘ CẢM XẠ VÀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
01
Vương Thiệu Long
 
Chủ nhiệm CLB
 
 
 
02
Nguyễn Công Nhân
 
Phó Chủ nhiệm CLB
 
 
 
03
Dương Thị Thuận
 
Phó Chủ nhiệm CLB