Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
KẾ HOẠCH Năm học 2011-2012.doc: Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,...
BÁO CÁO Về việc thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2011.doc: Thực hiện Công văn số 8208/SGD&ĐT - GDTX ngày 19/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập...
QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng giáo viên giỏi năm học 2011 – 2012.doc
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2011 – 2012.doc
Kế Hoạch PCTNTT Quyết Định TL BCĐ_ PCTNTT GDTX Đống Đa.doc: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012; Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 12/9/2011 của UBND Thành phố về Phòng chống tai nạn, thương tích tại...
Kế hoạch ứng dụng CNTT 2011-2012.doc
Phu Luc_KHUWDCNTT2011.2012_11.2011.doc
KH ngày hội CNTT cụm II các TTGDTX_2.2012.doc: KẾ HOẠCH Tham gia Ngày Hội công nghệ thông tin năm học 2011-2012 (Cụm số II, các trung tâm GDTX: Chương Mỹ, Đông Mỹ, Đống Đa, Hà Tây, Hoàng...
Chương trình tham quan ĐỀN HÙNG 22.3.2012.doc: HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - HÀ NỘI (Hành trình 1 ngày (22/03/2012)
Chương trình thi dân vũ ngày 22.3.2012.doc: Dân vũ là một loại hình nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây nhưng đã thực sự trở thành một trào lưu văn hóa cuốn hút sự tham gia...
Lịch chuẩn bị TNTHPT của Trung Tâm GDTX Đống Đa 4.2012.doc
Tuần lễ hưởng ứng HTSD_9.2012.doc: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” TT Giờ Ngày Địa điểm Nội dung Người thực hiện 1 6h45 01-10...
Danh sách đăng ký thi GVG cấp CS 2012.xls
Kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 2012.doc
Kế hoạc bồi dường HSG K12 NH 2012 - 2013.doc: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 146/ KH-GDTXDD Hà Nội,...
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn-khu vực 123.doc
Kehoach_BDTX _GDTXDongDa_11.2014.pdf
Phụ lục KHBDTX 2014-2015.pdf
QD_KhenthuongHTGVDG2015_17.11.2015.pdf
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Trung tâm GDTX Đống Đa năm học 2015-2016.pdf
Hiển thị 20 mục.
trong 1