Văn bản Văn bản
../document-library/doc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ THAO CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN CÁC CỤM TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012
Số hiệu: 939/KH LT
Ngày ban hành: 13/10/11
Nguồn: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI
Trích yếu:

 Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 928/KHLT ngày 05/10/2011 về việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2011 - 2012.

 Ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội  giao lưu Văn hóa - Thể thao” cho các cụm trường như sau:
Kích thước: 52,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 3560
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)