Ảnh nghỉ hè Trung tâm GDTX Đống Đa 2015

Ảnh nghỉ hè Trung tâm GDTX Đống Đa 2015.
Tháng 7 năm 2015 Trung tâm GDTX Đống Đa đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham quan học tập tại Trà Cổ - Quảng Ninh.


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất