RSS
  Tin tức  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970603/tin-tuc.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Tin tức chung của ngành  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970619/tin-tuc-chung-cua-nganh.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Thông tin tuyển sinh  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970621/thong-tin-tuyen-sinh.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Tin hoạt động khác  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970622/tin-hoat-đong-khac.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Thi đua khen thưởng  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970647/thi-đua-khen-thuong.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Tổ chức cán bộ  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970648/to-chuc-can-bo.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Sách - Thiết bị  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970649/sach-thiet-bi.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Thanh tra  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970650/thanh-tra.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Kiểm định chất lượng  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970651/kiem-đinh-chat-luong.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Ứng dụng CNTT  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970652/ung-dung-cntt.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Đoàn thể  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970605/đoan-the.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Chi bộ  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970667/chi-bo.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Công đoàn ngành  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970668/cong-đoan-nganh.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Hoạt động Đoàn, Đội  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970669/hoat-đong-đoan-đoi.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Hoạt động Chữ thập đỏ  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970670/hoat-đong-chu-thap-đo.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Dạy và Học  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970606/day-va-hoc.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Xây dựng trường học thân thiện  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970679/xay-dung-truong-hoc-than-thien.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Trung tâm Học tập cộng đồng  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970680/trung-tam-hoc-tap-cong-đong.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
  Học tập suốt đời - Chìa khóa mọi thành công  (http://gdtxdongda.edu.vn/rss-feed/-/content/970681/hoc-tap-suot-đoi-chia-khoa-moi-thanh-cong.rss;jsessionid=SitSN6VMgL+JKQrgJ52lNU5P.undefined)
Hướng dẫn khai thác RSS

RSS là gì?

Khi số lượng website tin tức ngày càng nhiều, việc duyệt Web để tìm những thông tin bạn cần ngày càng mất nhiều thời gian. Liệu có tốt hơn không nếu các thông tin và dữ liệu mới nhất được gửi trực tiếp đến bạn, thay vì bạn phải tự dò tìm thông tin từ trang web này đến trang web khác? Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng tiện ích này thông qua một dịch vụ cung cấp thông tin mới gọi là RSS. 

RSS là từ viết tắt của Really Simple Syndication- Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dịch vụ này cho phép bạn tìm kiếm thông tin cần quan tâm và đăng ký để được gửi thông tin đến trực tiếp. Dịch vụ này giúp bạn giải quyết vấn đề về tính cập nhật của thông tin bằng việc cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất mà bạn đang quan tâm.

 

Sử dụng RSS như thế nào
Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  1. Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  2. Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí để cài đặt trên máy cá nhân hoặc sử dụng trực tiếp thông qua trình duyệt.

Các chương trình đọc RSS
Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X:
Newsfire | NetNewsWire
Web:
Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser:
Mozilla Firefox | Microsoft Internet Explorer 7

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS khác được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.