Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011-2012

Năm học 2011 - 2012 là năm học diễn ra nhiều sự kiện trọng đại và nhiều ngày lễ lớn: 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Chương trình số 37-CT/ĐTN ngày 7/9/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012 với chủ đề: "Tuổi trẻ học đường thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp";


 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TTGDTX ĐỐNG ĐA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
    Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011
 
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN NĂM HỌC 2011-2012
-----------------------------------
 
          Năm học 2011 - 2012 là năm học diễn ra nhiều sự kiện trọng đại và nhiều ngày lễ lớn: 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện Chương trình số 37-CT/ĐTN ngày 7/9/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012 với chủ đề: "Tuổi trẻ học đường thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp";
          Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thiết thực, hiệu quả hơn, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung, quyết liệt”, BCH Trung tâm GDTX Đống Đa  xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          1. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên nhân ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của thành phố, của đất nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Đống Đa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
2. Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế cho Đoàn viên, thanh niên.
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng Đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện Đoàn viên.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Tổ chức các hoạt động chủ điểm theo từng tháng.
2. Triển khai chương trình Khi tôi 18
3. Triển khai chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới.
4. Chỉ tiêu các mặt hoạt động:
4.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
- 100% ĐVTN học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn.
- 100% ĐVTN tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nhà trường và nơi cư trú.
- 100% ĐVTN ký cam kết và nghiêm túc thực hiện không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
4.2. Học tập và rèn luyện đạo đức:
- 100% ĐVTN xếp loại đạo đức Khá - Tốt; 100% Đoàn viên đủ tư cách, không có Đoàn viên xếp loại yếu kém.
- 100% ĐVTN xếp loại học lực từ Trung bình trở lên; Loại giỏi đạt 2% trở lên; Loại khá đạt 15%; Không có ĐV xếp loại yếu, kém.
- 100% ĐVTN không vi phạm quy chế thi và kiểm tra;
- 100% ĐVTN có đủ điều kiện thi tốt nghiệp
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT: Bằng tỷ lệ chung của Thành phố.
- Tỷ lệ đỗ Đại học - Cao đẳng - trung cấp: 70%
4.3. Cộng tác phong trào
- 100% Đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ;
- 100% ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện
- 100% ĐVTN tham gia sinh hoạt có hiệu quả và tham gia tích cực chiến dịch thanh niên, học sinh tình nguyện.
- 100% chi đoàn đăng kí và đạt danh hiệu vững mạnh;
- Phấn đấu đạt 2 ĐVUT được kết nạp Đảng 
- Đoàn TN phấn đấu đạt danh hiệu Xuất sắc cấp Quận.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
  1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Đống Đa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  + Trọng tâm là nâng cao ý thức học tập, rèn luyện để có nhân cách, có sức khoẻ, có kiến thức thực chất cho bản thân. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tình nguyện.
  + Có thái độ, động cơ học tập nghiêm túc. Tránh tình trạng quay cóp, gian lận trong kiểm tra, thi cử.
  1.2. Tổ chức tuyên truyền trong ĐVTN ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước gắn với tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”
  1.3. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đồng diễn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.
  1.4. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho ĐVTN. Tổ chức chương trình “Khi tôi 18”
  1.5. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho ĐVTN, giúp ĐVTN ứng xử phù hợp, có lối sống văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên từ nhiều kênh thông tin khác nhau, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho ĐVTN.
 2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
 2.1. Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các diễn đàn sinh hoạt, trao đổi về phương pháp học tập. Tiếp tục thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN trường học. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, cổ vũ, động viên học sinh đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, trong hoạt động trong chi đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh. Tổ chức các câu lạc bộ học tập cho ĐVTN tham gia.
  2.2. Thực hiện có hiệu quả phong trào phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  + Thực hiện tốt nội quy trường, lớp. Xác định đúng thái độ, động cơ học tập. 
  + Đổi mới phương pháp học tập hiệu quả, chủ động ôn tập theo đề cương do sở GD&ĐT biên soạn, tích cực sử dụng trang web của nhà trường và mạng internet để tải tài liệu ôn tập.
  + Vào mỗi 15 phút đầu giờ ban cán sự các môn học sẽ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của ĐVTN trong Chi đoàn.
  + Các buổi sinh hoạt dành 15 phút cuối để tổ chức chương trình đố vui về những môn học tự nhiên, xã hội, hiểu biết xung quanh nhằm củng cố kiến thức tăng sự hiểu biết của ĐVTN
  + ĐVTN phấn đấu ngoài giờ học chính khóa trên lớp bố trí tự học ở nhà mỗi ngày ít nhất 4 tiếng. Phòng ngừa tác động tiêu cực: bỏ học để chơi điện tử, internet. 
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  - Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại của Đoàn để thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 - 2012; chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học.
- Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đoàn trường giao.
  - Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.
  Trên đây là bản phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011-2012
 
XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN ĐOÀN                                           T/M BCH ĐOÀN
                                                                                                    PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
              Nguyễn Thị Tuyết.                                                 Nguyễn Thị Sâm          
 
XÁC NHẬN CỦA  BAN GIÁM ĐỐC
 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất