Gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh 

Gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh. Để động viên cho các em học sinh và giáo viên ngày 16 tháng 11 năm 2015 Trung tâm đã tổ chức gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh.

 

Hội giảng chào mừng ngày 20-11  

Hội giảng chào mừng ngày 20-11. Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trung tâm GDTX Đống Đa đã tổ chức hội giảng vào ngày 13,14 và 16 tháng 11 năm 2015 với sự tham gia của 100% giáo viên của Trung tâm.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2015  

Để hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" tại Trung tâm GDTX Đống Đa đã tổ chức chuyên đề Sống khỏe tại Cơ sở I của Trung tâm.

Tài liệu Trung Tâm HTCĐ  

Tài liệu trung tâm HTCĐ của Trung tâm GDTX Đống Đa

Xem và tải về tại đây.

Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc Ngành Y học Bổ sung  

Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp của Đông y học cổ truyền bao gồm cách điều chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển tinh lực ra khí lực thuộc khí


Các trang: 1  2