Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2015

Để hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" tại Trung tâm GDTX Đống Đa đã tổ chức chuyên đề Sống khỏe tại Cơ sở I của Trung tâm.


Một số hình ảnh của Chuyên đề.

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu