LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN - GDTX 

Học GDTX có thiệt thòi hay không. Thật ra không phải như vậy! Chúng tôi xin phân tích một số thuận lợi khi các em học sinh theo học các lớp mà theo cách gọi "Bổ Túc Văn Hóa" như sau:

 

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2015  

Để hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" tại Trung tâm GDTX Đống Đa đã tổ chức chuyên đề Sống khỏe tại Cơ sở I của Trung tâm.

Tài liệu Trung Tâm HTCĐ  

Tài liệu trung tâm HTCĐ của Trung tâm GDTX Đống Đa

Xem và tải về tại đây.

Khí Công Y Đạo Đỗ Đức Ngọc Ngành Y học Bổ sung  

Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp của Đông y học cổ truyền bao gồm cách điều chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển tinh lực ra khí lực thuộc khí

Bài giảng sinh hoạt CLB Cảm xạ và Năng lượng sinh học về Khí công  

Thầy Đỗ Đức Ngọc là người sáng lập ra môn khí công tự chữa bệnh riêng của người Việt Nam lấy tên là Khí Công Y Đạo Việt Nam và đã dạy môn này ở Saigon từ năm 1980 và truyền bá môn học này từ năm 1993 khi sang định cư tại Canada.